Thông tin du lịch Tháng 7/2022
Báo cáo - Thống kê | 05 Tháng 8,2022

Thông tin du lịch Tháng 7/2022

iTourism - Thông tin về tình hình du lịch tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2022, tình hình kinh doanh du lịch, xu hướng thị trường, kế hoạch xúc tiến quảng bá phục hồi thị trường du lịch quốc tế…
Xem thêm
Thông tin Du lịch Tháng 6/2022
Báo cáo - Thống kê | 04 Tháng 7,2022

Thông tin Du lịch Tháng 6/2022

Thông tin báo cáo tổng quan về tình hình du lịch, xu hướng thị trường du lịch tháng 6 và 6 tháng đầu năm năm 2022.
Xem thêm
Thông tin du lịch Tháng 5/2022
Báo cáo - Thống kê | 01 Tháng 6,2022

Thông tin du lịch Tháng 5/2022

Thông tin về những chính sách mới nhất, diễn biến và triển vọng thị trường du lịch, thông tin về công tác quản lý nhà nước, hoạt động truyền thông quảng bá du lịch Việt Nam, hoạt động chuyển đổi số nổi bật… là những nội dung sẽ có trong tài liệu Thông tin du lịch Tháng 5/2022.
Xem thêm
Báo cáo đề xuất: Phát triển du lịch nội địa tiến tới hồi phục Ngành Du lịch Việt Nam
Báo cáo - Thống kê | 18 Tháng 10,2021

Báo cáo đề xuất: Phát triển du lịch nội địa tiến tới hồi phục Ngành Du lịch Việt Nam

Trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, du lịch quốc tế chưa thể phục hồi, báo cáo đề xuất này nhằm góp phần phục hồi và phát triển du lịch nội địa.
Xem thêm