Nền tảng số iTourism

Giải pháp quản lý Tài nguyên Dữ liệu Du lịch, thúc đẩy Chuyển đổi số Ngành Du lịch Việt Nam.
Miễn phí tham gia. Không cần thẻ tín dụng
image

Được tin cậy bởi 3.500+ tổ chức, doanh nghiệp du lịch trên toàn quốc

Một số đối tác đang ứng dụng nền tảng hiệu quả trong kinh doanh của mình

Tối ưu quy trình quản lý để đạt hiệu suất tối đa

Tập trung tất cả vận hành, quy trình, công cụ và dữ liệu của bạn vào một Nền tảng số. Kết nối và thúc đẩy tăng trưởng kinh doanh tổ chức của bạn

  • Số hoá dữ liệu Du lịch Việt Nam
  • Tăng cường kết nối và tương tác không giới hạn
  • Thúc đẩy kinh doanh và gia tăng hiệu suất X2
monday.com board with multiple integrations

Tất cả những gì bạn cần để phát triển hoạt động du lịch

Kết nối tốt hơn, quản lý hiệu quả hơn để thúc đẩy tăng trưởng Du lịch
board icon

Cấp Quốc gia

Nắm bắt bức tranh tổng thể của Ngành Du lịch Việt Nam, dễ dàng đưa ra dự báo về xu hướng du lịch và chính sách phát triển du lịch.
board icon

Cấp địa phương

Quản lý hệ thống tài nguyên du lịch, hoạt động du lịch và dịch vụ du lịch tại địa phương.
board icon

Tổ chức du lịch

Nâng cao chất lượng quản lý hoạt động của tổ chức, mở rộng quy mô và gia tăng lợi ích cho Hội viên.
board icon

Doanh nghiệp

Kết nối với hàng ngàn doanh nghiệp kinh doanh, NCC dịch vụ du lịch trên toàn quốc,
thúc đẩy tăng trưởng kinh doanh.
board icon

Khách du lịch

Tiếp cận hệ thống cung cấp thông tin du lịch chính thống, tin cậy, đặt dịch vụ dễ dàng, chủ động đánh giá chất lượng dịch vụ.

Nhận những gì tốt nhất cho hoạt động của bạn

Dễ dàng bắt đầu với bất kỳ quy trình nào phù hợp với nhóm đối tượng của bạn.

Một nền tảng.
Kết nối không giới hạn

hand image2

24/7
hỗ trợ khách hàng

Nhóm của chúng tôi ở đây để cung cấp cho bạn dịch vụ cá nhân hóa và vượt trội. Chúng tôi cũng cung cấp một loạt các công cụ tự học trong trung tâm hỗ trợ của chúng tôi.
customer support 2

Tham gia ngay cùng hơn 3000+ tổ chức trên toàn quốc

Dùng thử miễn phí | Không cần thẻ tín dụng
gradiant 3