Điều khoản sử dụng

Cập nhật lần cuối 05/03/22

Có hiệu lực từ 01/01/2022.

Dù biết rằng Bạn rất dễ bỏ qua những Điều khoản dịch vụ này, nhưng Chúng tôi cần phải nêu rõ trách nhiệm của Chúng tôi cũng như trách nhiệm của Bạn trong quá trình Bạn ứng dụng Nền tảng iTourism (iTourism Platform).

Các Điều khoản dịch vụ này giúp xác định mối quan hệ giữa iTourism với Bạn khi Bạn tương tác với các dịch vụ của Chúng tôi. Bao gồm những nội dung chính sau:

- Trách nhiệm của Chúng tôi: Đây là phần mô tả cách Chúng tôi cung cấp và phát triển Nền tảng của mình

- Trách nhiệm của Bạn: Phần này nêu ra một số quy tắc mà Bạn phải tuân theo khi sử dụng Nền tảng của Chúng tôi

- Loại trừ trách nhiệm

Việc hiểu rõ các điều khoản này là rất quan trọng. Vì vậy, bằng việc sử dụng các dịch vụ của Chúng tôi, Bạn đồng ý với các điều khoản này. Các định nghĩa được sử dụng trong Điều khoản này:

“Chúng tôi” là nhà cung cấp và là chủ sở hữu của Nền tảng iTourism.

“Bạn” là cá nhân/ tổ chức chủ động tương tác trên bất kỳ khu vực nào của Nền tảng thông qua các hành vi như nghe, nhìn, tìm kiếm, truy xuất, đăng nhập, cập nhật thông tin,…

“Nền tảng” là Nền tảng iTourism.

NHÀ CUNG CẤP

Pháp nhân sau đây là chủ sở hữu và độc quyền cung cấp Nền tảng iTourism:

Công ty Cổ phần VietISO

Mã số thuế: 0102944913

Trụ sở chính: Số 127 đường Lĩnh Nam, Phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Địa chỉ văn phòng giao dịch: Tầng 18 tòa VTC Online, số 18 Tam Trinh, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Công ty Cổ phần VietISO là chủ sở hữu duy nhất và bảo lưu mọi quyền tác giả và quyền liên quan đến Nền tảng iTourism.

TUYÊN BỐ VỀ BẢN QUYỀN VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN

Chúng Tôi – Công ty Cổ phần VietISO là đơn vị phát triển và chủ sở hữu duy nhất của Nền tảng iTourism.

Bạn là chủ sở hữu đối với các dữ liệu mà Bạn cung cấp trên Nền tảng thông qua việc nhập liệu, xác minh, trả lời,… trên Nền tảng này. Chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với các thông tin được Bạn cung cấp trên Nền tảng – Bao gồm và không giới hạn việc loại trừ trách nhiệm về tính chính xác, xác thực của thông tin được cung cấp.

Dữ liệu của Bạn được tự động thu thập và phân tích bởi Nền tảng iTourism. Chúng tôi cần Bạn cho phép trong trường hợp quyền sở hữu của Bạn hạn chế Chúng tôi sử dụng nội dung* của Bạn.

Nội dung không thuộc phạm vi cấp phép (không ảnh hưởng đến quyền riêng tư mà chỉ ảnh hưởng đến quyền sở hữu thông tin của Bạn) bao gồm thông tin thực tế và có thể thu thập công khai mà Bạn cung cấp, chẳng hạn như thông tin về doanh nghiệp bao gồm: địa chỉ, email, số điện thoại, tên doanh nghiệp, tên người đại diện, mã số thuế.v..v.. Thông tin đó không yêu cầu giấy phép vì được xem là kiến thức chung mà tất cả mọi người đều có quyền tự do sử dụng.

Hoặc các ý kiến phản hồi mà Bạn cung cấp, chẳng hạn như ý kiến đề xuất nhằm cải thiện các dịch vụ của Chúng tôi.

Trách nhiệm của Chúng tôi

Cung cấp Nền tảng và nhiều dịch vụ hữu ích

Chúng tôi xây dựng Nền tảng iTourism với định hướng thành Trung tâm Dữ liệu IOC về các hoạt động du lịch trên cả nước.

Giúp tăng cường sự tương tác, kết nối giữa Tổng cục Du lịch, Sở Du lịch, Tổ chức Du lịch, Doanh nghiệp Du lịch và Khách Du lịch, nâng cao chất lượng quản lý, đồng thời dễ dàng tổng hợp, báo cáo để đưa ra đánh giá, chiến lược phát triển ngành dựa trên Nền tảng số, Dữ liệu Số với thời gian thực.

Phát triển, cải thiện và cập nhật Nền tảng

Chúng tôi liên tục phát triển các tính năng và công nghệ mới để cải thiện Nền tảng. Trong quá trình không ngừng cải tiến này, đôi khi, Chúng tôi sẽ bổ sung hoặc loại bỏ các tính năng, tăng hoặc giảm các giới hạn áp dụng cho các dịch vụ, và bắt đầu cung cấp dịch vụ mới hoặc ngừng cung cấp dịch vụ cũ.

Chúng tôi liên tục phát triển các tính năng và công nghệ mới để cải thiện Nền tảng. Để tối ưu và phù hợp với Quy định hiện hành và thực tiễn sử dụng, Đội ngũ phát triển của Chúng tôi có quyền loại bỏ hoặc bổ sung các tính năng cần thiết. Việc phát triển này không làm thay đổi thông tin, dữ liệu hiện có của Bạn trên Nền tảng.

Việc phát triển và cập nhật Nền tảng không làm ảnh hưởng đến thao tác của Bạn trong quá trình sử dụng hệ thống. Trường hợp gián đoạn Nền tảng từ 60 phút trở lên, Chúng tôi sẽ thông báo tới Bạn khi Bạn Truy cập Nền tảng – Trừ các trường hợp khẩn cấp do yêu cầu của Cơ quan Nhà Nước hoặc ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật hoặc khi xét thấy có hành vi gây nguy hiểm cho thông tin dữ liệu trong Nền tảng.

Quyền lợi của Chúng tôi

1. Chúng tôi có quyền thay đổi, chỉnh sửa, thêm hay xóa các điều khoản và điều kiện bất cứ lúc nào mà không cần báo trước.

2. Chúng tôi có quyền thay đổi và/ hoặc phát triển hoặc chấm dứt các module chức năng mà không cần báo trước cho người sử dụng

3. Chúng tôi có quyền hạn chế, tạm ngừng hoặc chấm dứt quyền sử dụng Nền tảng của người sử dụng bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo cho người sử dụng vì bất cứ lý do nào, bao gồm nhưng không giới hạn, nếu phát hiện hành vi vi phạm bất kỳ điều khoản/ điều kiện nào trong các điều khoản này; hoặc do Chúng tôi nhận được khiếu nại từ bên thứ ba liên quan đến việc lạm dụng Nền tảng iTourism của Bạn.

4. Chúng tôi có quyền thực hiện các biện pháp an ninh để bảo vệ và chống lại các truy cập trái phép hoặc sửa đổi trái phép, tiết lộ hoặc phá hủy thông tin trên Nền tảng.

5. Chúng tôi có quyền từ chối một số dữ liệu Bạn gửi mà không bắt buộc phản hồi lý do.

Trách nhiệm của người sử dụng

Tuân thủ các điều khoản này và các điều khoản bổ sung dành riêng cho từng dịch vụ của Nền tảng

Quyền mà Chúng tôi đã cấp cho Bạn để sử dụng các dịch vụ của Chúng tôi sẽ tiếp tục có hiệu lực miễn là Bạn tuân thủ:

+ Các điều khoản này;

+ Các điều khoản bổ sung dành riêng cho từng dịch vụ (ví dụ như các điều khoản bổ sung này có thể có thêm yêu cầu về loại hình doanh nghiệp).

1.Cung cấp chính xác thông tin định danh của Bạn khi thực hiện đăng ký tài khoản và được đảm bảo trong suốt quá trình sử dụng Nền tảng.

2. Bạn có trách nhiệm đảm bảo phí sử dụng hệ thống (nếu có) theo quy định của Nhà cung cấp Nền tảng.

3. Đảm bảo tuân theo pháp luật Việt Nam và các quy định liên quan đến việc sử dụng Nền tảng iTourism. Không can thiệp, gây ảnh hưởng đến việc sử dụng Nền tảng của những người sử dụng khác; Không can thiệp vào hoạt động và quản lý Nền tảng iTourism của Nhà cung cấp.

4. Tuân thủ các nguyên tắc quy định được đưa ra bởi Chúng tôi tương ứng với vai trò của Bạn khi sử dụng Nền tảng này.

5. Nghiêm cấm việc lợi dụng vai trò được phân quyền của Bạn trên Nền tảng để thực hiện các mục đích khai thác thông tin, dữ liệu sai mục đích hoặc gây ảnh hưởng chung đến hoạt động, vận hành chung của Nền tảng.

Quyền lợi của người sử dụng - Tổ chức Du lịch

1. Bạn có quyền truy cập và tương tác với Nền tảng này theo tính năng được phân quyền mà Bạn đã đăng ký và xác thực thông tin với Nhà cung cấp.

2. Có quyền xem các thông tin, dữ liệu được công khai trên Nền tảng hoặc trong giới hạn vai trò đã đăng ký.

3. Đảm bảo tính chính xác và quyền sở hữu của Bạn đối với các thông tin, dữ liệu mà Bạn đưa vào Nền tảng.

4. Sử dụng Nền tảng để:

+ Số hóa Dữ liệu tập trung hướng tới Chuyển đổi số;

+ Thiết lập & Chuẩn hóa quy trình vận hành của Tổ chức Du lịch trên Nền tảng;

+ Quản trị tập trung các Phòng/ Ban chuyên môn;

+ Tăng cường tính tương tác, kết nối giữa Tổ chức với Thành viên Doanh nghiệp hoặc Cá nhân;

+ Quảng bá thương hiệu của Tổ chức;

+ Tạo dựng môi trường Du lịch Chia sẻ - Hợp tác - Phát triển;

+ Mở rộng quy mô của Tổ chức Du lịch bằng cách phát triển hệ thống Thành viên.

5. Đóng góp ý kiến nhằm cải thiện và nâng cao chất lượng dịch vụ của Nền tảng.

6. Bạn có quyền chấm dứt sử dụng Nền tảng theo các điều kiện đã được thỏa thuận trước đó với Nhà cung cấp bằng văn bản.

Quyền lợi của người sử dụng - Doanh nghiệp Du lịch

1. Bạn có quyền truy cập và tương tác với Nền tảng này theo tính năng được phân quyền mà Bạn đã đăng ký và xác thực thông tin với Nhà cung cấp.

2. Có quyền xem các thông tin, dữ liệu được công khai trên Nền tảng hoặc trong giới hạn vai trò đã đăng ký.

3. Đảm bảo tính chính xác và quyền sở hữu của Bạn đối với các thông tin, dữ liệu mà Bạn đưa vào Nền tảng.

4. Được xác thực thông tin Hồ sơ doanh nghiệp bởi cơ quan quản lý nhà nước về du lịch.

5. Sử dụng Nền tảng để:

+ Cập nhật Hồ sơ doanh nghiệp online & thời gian thực;

+ Kết nối cộng đồng doanh nghiệp du lịch trên toàn quốc;

+ Xây dựng gian hàng trực tuyến;

+ Tăng trưởng hợp tác và thúc đẩy kinh doanh với thị trường B2B và B2C;

+ Quản lý hệ thống sản phẩm, dịch vụ du lịch trực tuyến;

+ Quản trị Bán hàng;

+ Tiếp cận và tham gia các hoạt động xúc tiến du lịch, sự kiện du lịch trên toàn quốc;

+ Kết nối, tương tác với cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức du lịch mà doanh nghiệp trực thuộc.

6. Đóng góp ý kiến nhằm cải thiện và nâng cao chất lượng dịch vụ của Nền tảng.

7. Bạn có quyền chấm dứt sử dụng Nền tảng theo các điều kiện đã được thỏa thuận trước đó với Nhà cung cấp bằng văn bản.

Mặc dù Chúng tôi cấp cho Bạn quyền sử dụng Nền tảng, nhưng Chúng tôi vẫn bảo lưu mọi quyền sở hữu trí tuệ mà Chúng tôi có đối với Nền tảng.

Loại trừ trách nhiệm

Khi Bạn sử dụng Nền tảng này, tức Bạn chấp nhận những rủi ro có thể xảy ra không do mong muốn của Chúng tôi. Do đó, Chúng tôi được loại trừ trách nhiệm trong các trường hợp sau:

1. Tính chính xác, đầy đủ hay phù hợp các chức năng của Nền tảng cho Người sử dụng cũng như các thông tin, dữ liệu do Người sử dụng đưa lên Nền tảng này.

2. Trong các trường hợp bất khả kháng dẫn đến không kịp thời khắc phục sự cố ngay lập tức (Nếu có).

3. Nền tảng được hoạt động trên Nền tảng internet, và các thông tin trong Nền tảng được truyền qua bởi phương tiện/ Thiết bị nằm ngoài sự kiểm soát của Chúng tôi. Do đó, Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho, hoặc liên quan đến bất kỳ gián đoạn, chậm trễ, thất bại trong quá trình kết nối, truyền tải thông tin.

Thông báo này và tất cả các điều khoản sử dụng tạo thành toàn bộ thỏa thuận giữa Chúng tôi và Bạn - Tổ chức du lịch của bạn liên quan đến việc sử dụng Nền tảng.

Bằng việc truy cập và/hoặc đăng nhập và/hoặc tìm kiếm và/hoặc cung cấp thông tin và/hoặc bất kỳ thao tác nào trên hệ thống này, Chúng tôi hiểu rằng Bạn đã đọc, hiểu và nhất trí với các quy định và điều khoản tại Thông báo này.