Hướng dẫn

Cập nhật lần cuối 20/11/22

Hỗ trợ

Hệ thống iTouirsm được thiết kế tập trung vào việc cung cấp Giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp Du lịch trong ứng dụng công nghệ Khai thác, Quản trị, Vận hành.

Bên cạnh đó, hệ thống còn có tính năng đăng ký tham gia hệ thống Dữ liệu Du lịch Quốc gia. Doanh nghiệp của bạn đăng ký tham gia sẽ được kết nối thông báo, cập nhật các thông tin hữu ích từ các nhà cung cấp tương ứng với nhóm dữ liệu mà bạn đăng ký mong muốn nhận.

Trung tâm hỗ trợ của chúng tôi

---------

DX.iTourism Team