Xoá tài khoản

Cập nhật lần cuối 16/12/23

Các lưu ý trước khi tiến hành xoá tài khoản vĩnh viễn

- Bạn sẽ không thể kích hoạt lại tài khoản

- Trang cá nhân, đánh giá vá tất cả các nội dung bạn đã thêm đều bị xoá vĩnh viễn

- Bạn sẽ không thể kiểm tra lại các đơn hàng dịch vụ đã mua

Cách xoá tài khoản vĩnh viễn trên App

Bước 1: Nhấp vào danh mục Tài khoản ở góc phải dưới màn hình.

Bước 2: Tại màn hình chọn mục Vô hiệu hoá tài khoản.

Bước 3: Tiếp tục chọn Xoá tài khoản