Về iTourism

Cập nhật lần cuối 18/03/22

iTourism - là giải pháp quản lý Tài nguyên Du lịch được thiết kế định hướng thành Trung tâm Dữ liệu IOC về các hoạt động du lịch trên cả nước, bao gồm:

(1) IOC DashBoard

(2) Tài nguyên Du lịch

(3) Sự kiện - Xúc tiến

(4) Thông báo - Quảng bá

(5) Ý kiến - Góp ý từ Doanh nghiệp

(6) Sở Du lịch

(7) Doanh nghiệp Du lịch - Lữ hành

(8) Cơ sở Lưu trú

(9) Báo cáo kinh doanh

(10) Hướng dẫn viên Du lịch

(11) Dịch vụ, sản phẩm du lịch

(12) Khách du lịch

(13) API + Minisite,...v..v…

MỤC TIÊU & TẦM NHÌN

  • Số hoá Dữ liệu Ngành Du lịch: Sở Du lịch, Doanh nghiệp Du lịch, Tài nguyên Du lịch, Khách Du lịch, Dịch vụ Du lịch, Hướng dẫn viên Du lịch, Sự kiện Du lịch, Thông báo, Ý kiến… tiến tới DX;
  • Tối ưu hoạt động quản lý của cơ quan quản lý nhà nước về du lịch và các tổ chức du lịch bằng giải pháp số giúp tiết kiệm thời gian, chi phí, gia tăng hiệu suất;
  • Tăng cường Tương tác, kết nối giữa Tổng cục Du lịch với Sở Du lịch và doanh nghiệp Du lịch, giữa các cơ quan quản lý với doanh nghiệp trực thuộc;
  • Dễ dàng nhận diện được bức tranh tổng quan của Ngành Du lịch Việt Nam dựa dữ liệu theo thời gian thực;
  • Tiếp nhận ý kiến đóng góp từ các Doanh nghiệp Du lịch dễ dàng và thuận tiện nhất;
  • Hình thành trung tâm tài nguyên du lịch nhằm nâng cao hiệu quả trong hoạt động Quảng bá, Truyền thông , Tiếp thị sản phẩm Du lịch;
  • Tổ chức, quản lý các Sự kiện Du lịch: Xúc tiến, Triển lãm thương mại, Hội nghị, Hội thảo, Diễn đàn… theo tiêu chuẩn toàn cầu;
  • Quản lý hệ thống Tài nguyên Du lịch: Tài nguyên Du lịch thiên nhiên, tài nguyên Du lịch xã hội, tài nguyên Du lịch nhân văn;
  • Phát triển Nền tảng số trong Ngành Du lịch, nâng cao năng lực cạnh tranh của Du lịch Việt Nam;
  • Thúc đẩy Chuyển đổi số Ngành Du lịch Việt Nam.