Nền tảng cấp Địa phương

Quản lý các chủ thể Tài nguyên, Doanh nghiệp, Sự kiện và các hoạt động tập trung, Tối ưu và thúc đẩy phát triển.

minisite header09 copy

Nền tảng Quản lý Tài nguyên Du lịch - Cấp địa phương

Quản lý hệ thống tài nguyên du lịch, hoạt động du lịch và dịch vụ du lịch tại địa phương.

Phát triển Thành phố
Du lịch thông minh

Kết nối API với Cổng thông tin điện tử, App du lịch thông minh và các hệ thống tiện ích khác...
minisite snakeflow strategy01

Quản lý hệ thống & hoạt động
Doanh nghiệp Du lịch

Tăng cường kết nối và tương tác 2 chiều với doanh nghiệp: gửi thông báo, tiếp nhận ý kiến và cập nhật báo cáo kinh doanh...
minisite snakeflow strategy01

Số hoá Tài nguyên Du lịch
tăng cường quảng bá điểm đến

Dữ liệu tập trung trên 1 nền tảng hỗ trợ thúc đẩy Quảng bá, tiếp thị du lịch hiệu quả hơn dựa trên dữ liệu phái sinh.
minisite snakeflow strategy01

Tính năng chính

Mọi thứ bạn cần cho hoạt động quản lý Tài nguyên Du lịch và phát triển du lịch địa phương

Tối ưu quy trình tổ chức & truyền thông sự kiện Du lịch

Số hoá hoạt động tổ chức sự kiện. Lập kế hoạch, thực thi, truyền thông và kiểm soát sự kiện có hệ thống, theo quy trình.
Tối ưu quy trình tổ chức & truyền thông sự kiện Du lịch

Ý kiến - Góp ý từ Doanh nghiệp

Tương tác, Kết nối giữa các cơ quan quản lý với doanh nghiệp trực thuộc và ngược lại

Ý kiến - Góp ý từ Doanh nghiệp

Trung tâm Dữ liệu
Du lịch thông minh

Hỗ trợ bao quát toàn bộ thông tin, dữ liệu và tình trạng hoạt động của du lịch địa phương một cách nhanh chóng, chủ động theo thời gian thực (Real-time).
Trung tâm Dữ liệu<br> Du lịch thông minh

Số hoá dữ liệu Tài nguyên
Du lịch địa phương

Quản lý tập trung, thống nhất dữ liệu tài nguyên, làm cơ sở thúc đẩy hoạt động quảng bá và tiếp thị du lịch địa phương nói riêng, quốc gia nói chung.
Số hoá dữ liệu Tài nguyên <br>Du lịch địa phương

Phát hành thông báo chính thống một cách có hiệu quả

Quản lý hệ thống thông báo tập trung. Gửi thông báo tới tất cả các chủ thể trực thuộc nhanh chóng và chính xác nhất.
Phát hành thông báo chính thống một cách có hiệu quả

Cấp phép, quản lý và kiểm soát hoạt động tối ưu nhất

Cập nhật thông tin hồ sơ doanh nghiệp, tình trạng hoạt động của Doanh nghiệp, nhận báo cáo kết quả kinh doanh theo thời gian thực (real-time)
Cấp phép, quản lý và kiểm soát hoạt động tối ưu nhất

Why choose iTourism

Đơn giản

Đơn giản

Tối ưu UI/UX, điều hướng tối ưu giúp dễ dàng thao tác

Bao quát

Bao quát

Quản lý tập trung, tinh gọn quy trình và đáp ứng tiêu chuẩn nghiệp vụ

Chính xác

Chính xác

Phân tích, tổng hợp và báo cáo dữ liệu automation

Được tin cậy bởi 3.500+ tổ chức, doanh nghiệp du lịch trên toàn quốc

Một số đối tác đang ứng dụng nền tảng hiệu quả trong kinh doanh của mình

Tham gia ngay cùng hơn 3000+ tổ chức trên toàn quốc

Dùng thử miễn phí | Không cần thẻ tín dụng
gradiant 3