Nền tảng số Du lịch hỗ trợ doanh nghiệp Quản trị và Kinh doanh du lịch, tăng cường khả năng cạnh tranh, tạo ra các sản phẩm, dịch vụ và giải pháp mới, tiết kiệm chi phí, tăng hiệu quả và an toàn, cũng như kết nối với các địa phương đang đặt ra một thách thức đối với ngành du lịch Việt Nam trong việc phát triển Du lịch thời đại Công nghệ mới.

Nền tảng số du lịch là một hệ thống công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) được xây dựng và phát triển để phục vụ các mục tiêu và nhu cầu của ngành du lịch. Nền tảng số du lịch bao gồm các thành phần sau:

  • Cơ sở dữ liệu du lịch: Là nơi lưu trữ, quản lý và cập nhật các dữ liệu về du lịch, bao gồm các thông tin về điểm đến, sản phẩm, dịch vụ, hoạt động, khách hàng, đối tác, thống kê, báo cáo... Cơ sở dữ liệu du lịch có thể được chia thành các cơ sở dữ liệu cục bộ, quốc gia hoặc quốc tế.
  • Ứng dụng du lịch: Là các phần mềm hoặc ứng dụng di động được thiết kế để cung cấp các chức năng và tiện ích cho người dùng hay du khách muốn sử dụng, tìm kiếm thông tin trong lĩnh vực du lịch. Các ứng dụng du lịch có thể bao gồm các loại như ứng dụng tìm kiếm, đặt vé, đặt phòng, đặt tour, đặt voucher, thanh toán, hướng dẫn, thuyết minh, góp ý, khảo sát...
  • Nền tảng kết nối: Là các công cụ hoặc giao diện giúp kết nối các bên liên quan trong ngành du lịch, bao gồm khách hàng, doanh nghiệp, nhà quản lý, nhà cung cấp... Nền tảng kết nối có thể bao gồm các loại như mạng xã hội, trang web, email, SMS, QR code...
  • Nền tảng quản trị: Là các hệ thống hoặc giải pháp giúp quản lý và điều hành các hoạt động của doanh nghiệp du lịch. Nền tảng quản trị có thể bao gồm các loại như:
- Hệ thống quản lý khách sạn (Hotel Management System),
- Hệ thống quản lý nhà hàng (Restaurant Management System),
- Hệ thống quản lý tour (Tour Management System),
- Hệ thống quản lý vé (Ticket Management System)...
- Hệ thống quản lý xe vận chuyển hành khách du lịch
- Hệ thống quản lý điểm thông minh: (SmartDex)
- Hệ thống quản lý & số hoá dữ liệu điểm đến: (iTourismID)
  • Nền tảng phân tích: Là các công cụ hoặc giải pháp giúp phân tích và khai thác các dữ liệu du lịch để đưa ra các thông tin có giá trị cho việc ra quyết định và cải tiến. Nền tảng phân tích có thể bao gồm các loại như hệ thống hỗ trợ ra quyết định (Decision Support System - DSS), hệ thống thông tin quản trị (Management Information System - MIS), hệ thống thông tin chiến lược (Strategic Information System - SIS)..
  • Nền tảng quản trị điểm đến (DMO): tổ chức phối hợp nhiều yếu tố cấu thành của sản phẩm du lịch; cung cấp các dịch vụ du khách và cấu trúc thông tin để tiếp thị điểm đến trợ nâng cao phúc lợi của người dân.

Để triển khai được hệ thống nền tảng du lịch, người hoặc tổ chức phát triển nền tảng đòi hỏi phải có kiến thức chuyên sâu không chỉ là kiến thức về ngành công nghệ mà còn cần có kiến thức về chuyên môn trong lĩnh vực du lịch vĩ mô.

Mọi yêu cầu về ứng dụng đều phải tích hợp, nhằm giúp tạo thuận lợi cho Du khách tiếp cận nhanh, hợp lý, mọi giá trị mong muốn đều đi cùng chiếc mobile khi đang đi du lịch.

Tại các địa phương luôn khuyến khích, thúc đẩy cơ quan, đơn vị quản lý và phát triển du lịch, doanh nghiệp du lịch, lữ hành, tổ chức quản lý điểm du lịch, khu di tích, văn hóa và các đơn vị liên quan đăng ký sử dụng nền tảng số quản trị và kinh doanh du lịch để chuyển đổi số. Các doanh nghiệp du lịch, kinh doanh dịch vụ du lịch hình thành hệ sinh thái văn hóa, du lịch số đa dạng, phong phú tại địa phương gắn kết phát triển chuỗi sản phẩm du lịch với các địa phương khác. Đồng thời quảng bá, cung cấp dịch vụ của mình và tạo ra dịch vụ mới, dịch vụ số du lịch nhằm nâng cao trải nghiệm cho du khách...

Sở du lịch là cơ quan chủ trì phối hợp với các ngành, địa phương thực hiện kế hoạch, Sở Du lịch phối hợp với các ngành liên quan đẩy mạnh thực hiện nền tảng quản trị và kinh doanh du lịch để hỗ trợ và đồng bộ cơ sở dữ liệu ngành du lịch. Sở tập trung đẩy mạnh việc triển khai chuyển đổi số cho các doanh nghiệp du lịch, lữ hành, các tổ chức quản lý khu du lịch, điểm du lịch và đơn vị liên quan tham gia sử dụng nền tảng quản trị và kinh doanh du lịch; thúc đẩy việc đăng ký sử dụng nền tảng để chuyển đổi số, tối ưu hóa hoạt động, phân tích, đo lường sự phát triển du lịch tại địa phương. Đồng thời số hóa, thu thập dữ liệu số du lịch, thực hiện mở, chia sẻ dữ liệu, kết hợp dữ liệu số của nền tảng quản trị và kinh doanh du lịch để tạo kho dữ liệu dùng chung phục vụ chuyển đổi số công tác quản lý và thống nhất dữ liệu ngành du lịch.

Việc thúc đẩy sử dụng nền tảng quản trị và kinh doanh du lịch tại địa phương góp phần phát triển giải pháp quản trị và kinh doanh du lịch, hỗ trợ doanh nghiệp đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số, mang lại trải nghiệm tốt, thuận tiện, dễ sử dụng cho du khách./.

Đăng bởi: iTourismDX | 12 Tháng 10,2023

Tin mới nhất