Quy định

Cập nhật lần cuối 20/11/22

Người dùng cần tuân thủ các quy định sau:

(1) Được truy cập, tra cứu, sử dụng các thông tin đăng tải trên hệ thống.
(2) Việc trích dẫn hoặc đăng lại nội dung từ iTourism phải ghi rõ nguồn iTourism.vn và giữ chính xác nội dung gốc. Các ý kiến không phải của chúng tôi trên website này không thể hiện quan điểm của chúng tôi.
(3) iTourism không chấp nhận bất kỳ việc sử dụng hệ thống và/hoặc tài nguyên nào cùa hệ thống vào một trong những việc sau:

- Chống phá Nhà nước CHXHCN Việt Nam.

- Xâm phạm quyền tự do cá nhân của người khác; và/hoặc làm nhục, phỉ báng, bôi nhọ người khác; và/hoặc gây phương hại hay gây bất lợi cho người khác.

- Gây rối trật tự công cộng; và/hoặc phạm pháp hình sự. Truyền bá và phân phối thông tin cá nhân của bên thứ ba mà không được sự chấp thuận của họ.

- Sử dụng vào mục đích kinh doanh và/hoặc thương mại mà không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của chúng tôi

- Hành động xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của iTourism.vn

- Bất kỳ hành động nào mà chúng tôi cho rằng không thích hợp.

(4) Loại trừ trách nhiệm

- Các tài nguyên của iTourism do các địa phương cung cấp trực tiếp, chỉ mang tính chất tham khảo, miễn phí. Khi người dùng sử dụng những tài nguyên từ iTourism, bạn phải tự chấp nhận những rủi ro từ việc sử dụng đó.

- Máy chủ lưu trữ iTourism này có thể bị nhiễm virus hay những thành phần khác có thể gây hại cho máy tính hay tài sản của người dùng khi truy cập và/hoặc sử dụng website và/hoặc tài nguyên của website này. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự mất mát hay hư hỏng nảy sinh do sự sử dụng, sự truy cập hay không thể sử dụng, truy cập iTourism.

- iTourism có thể kết nối tới các website của các hãng thứ ba, và các liên kết hệ thống này chỉ dành cho mục đích cung cấp đường dẫn đến các nguồn thông tin có thể hữu ích đối với người sử dụng website của iTourism. chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với nội dung, sản phẩm, dịch vụ của các website kết nối bao gồm sự chính xác, hoàn chỉnh, độ tin cậy của các thông tin trên website của các bên thứ ba. Khi người dùng không buộc phải tuân theo hay chịu sự điều chỉnh của Điều khoản này. Người dùng phải xem xét kỹ Điều khoản sử dụng của các website đó.

(5) iTourism cam kết bảo mật các thông tin cá nhân của người dùng, không cung cấp cho bất kỳ bên nào khác trừ trường hợp có yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phù hợp với quy định của pháp luật.

---------

DX.iTourism Team