2020 đi qua đánh dấu 1 năm thấm đẫm dấu ấn của công nghệ trong mọi ngóc ngách của cuộc sống. Chuyển đổi số và công nghệ trở thành “buzzword”. Chúng ta nói nhiều đến giải pháp số, đến trí tuệ nhân tạo, đến smart tourism nhiều hơn bất kỳ thời điểm nào trong lịch sử. Nhưng trong thời điểm công nghệ phát triển như hiện tại, phần nhiều doanh nghiệp Du lịch - Lữ hành tại Việt Nam mới ở khởi điểm bắt đầu.

Mục tiêu của nghiên cứu này là tìm hiểu hoạt động trong nội tại Doanh nghiệp, quá trình vận hành và những khó khăn, bất cập đang cản trở con đường Chuyển đổi số của mỗi Doanh nghiệp nói riêng và Ngành Du lịch - Lữ hành nói chung.

Survey_tourism

Đăng bởi: Thao Phuong | 26 Tháng 2,2021