Đại dịch Covid-19 đã gây ra những tác động rất lớn tới doanh nghiệp và người lao động ở hầu hết các lĩnh vực kinh tế, đặc biệt là nhóm Ngành dịch vụ Du lịch - Lữ hành. Hơn 95% doanh nghiệp lữ hành quốc tế dừng hoạt động, còn doanh nghiệp du lịch nội địa hoạt động cầm chừng cho đến khi dịch bệnh cơ bản được kiểm soát.

Trên 80% doanh nghiệp đã chủ động đưa ra các biện pháp ứng phó với tác động của Covid-19, chủ yếu được chia thành 3 nhóm:

(1) Các biện pháp liên quan tới lao động

(2) Tìm kiếm thị trường/ nguồn thu thay thế

(3) Kích cầu

(4) Ứng dụng công nghệ.

Hệ thống Dữ liệu du lịch Quốc gia (iTourism) tiến hành khảo sát, thu thập “Thực trạng Doanh nghiệp Du lịch do tác động của dịch Covid-19” cũng như tình trạng hoạt động của doanh nghiệp. Khảo sát này là nghiên cứu dài hạn, có tính cập nhật để chia sẻ thông tin tới toàn ngành Du lịch Việt Nam được thực hiện bởi Hệ thống dữ liệu Du lịch Quốc gia (iTourism). Kết quả chúng tôi sẽ thông báo tự động tới tất cả các doanh nghiệp tham gia khảo sát về thực trạng hoạt động cũng như doanh nghiệp thực tế đang còn hoạt động trong thời gian này, cũng như dự kiến mở lại.

Một báo cáo về trình trạng hoạt động doanh nghiệp, chúng tôi sẽ công bố vào ngày 15/06/2021 tại hệ thống Trung tâm dữ liệu Du lịch Quốc gia và gửi tự động vào email doanh nghiệp đã tham gia khảo sát để có được tình hình thực tế ngành và xây dựng chiến lược - kế hoạch kinh doanh của mình sau covid

Bạn có thể bắt đầu ngay TẠI ĐÂY!

Chúng tôi đánh giá cao và cảm ơn bạn đã tham gia khảo sát này!

Survey_tourism

Đăng bởi: Thao Phuong | 26 Tháng 2,2021