Tham gia hội viên
CLB Lữ hành UNESCO Hà Nội (HUTC)

ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN

Nhập đầy đủ thông tin tại form Đăng ký

Email: hệ thống sẽ tạo user/pass và gửi về email này, bạn cần Xác nhận để tham gia hệ thống.


Tick chọn "Tôi không phải là người máy" và Click vào button "Đăng ký mới"
nếu Tài khoản của bạn chưa tồn tại trên hệ thống để gửi đăng ký.