ĐĂNG KÝ

Đăng ký Thành viên của Hệ thống dữ liệu Du lịch Việt Nam ngay hôm nay!
Bạn là Người đại diện pháp luật của Công ty

TẠI SAO BẠN NÊN LÀ THÀNH VIÊN?

Cập nhật các gói hỗ trợ hiện hành của Hệ thống và Cộng đồng Nhà cung cấp các dịch vụ Du lịch trên toàn Quốc dành cho các doanh nghiệp vượt qua Covid-19

Các chương trình liên kết du lịch vùng do tổng cục du lịch, các hội du lịch tổ chức

Tìm kiếm các văn bản chính sách hỗ trợ của chính phủ, địa phương về Du lịch - Lữ hành theo Bộ ngành, địa phương ban hành văn bản

Tham gia các diễn đàn trao đổi về các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua Covid-19

Chia sẻ các kinh nghiệm tốt đã được áp dụng tại các tỉnh thành phố trên cả nước trong hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua Covid-19

Các thông tin liên quan khác...